Rabo ClubSupport

Rabobank Zeeuwse Delta is erg betrokken bij het lokale verenigingsleven. Daarom organiseert zij ook dit jaar weer de Rabobank ClubSupport Campagne, waarmee verenigingen en stichtingen een financieel steuntje in de rug wordt gegeven. Als rekeninghouder van de Rabobank doet Voice Four weer graag mee.

Van 2 tot en met 24 september 2024 kunnen Rabobank leden uit de regio's Oosterschelde en Walcheren/Noord-Beveland hun stemmen uitbrengen op deelnemende clubs, verenigingen of stichtingen. Uw stem is geld waard! 

Voice Four ontvangt uiteindelijk het aantal op haar uitgebrachte stemmen maal het nog vast te stellen bedrag per stem. Helpt u mee? 

De opbrengst uit de Rabobank Clubsupport Campagne is voor ons koor een belangrijk stukje binnen de begroting. Zeker met het oog op onze doelstelling om in 2025 voor een breed publiek ons jubileumconcert te organiseren. Daarom alvast hartelijk dank voor uw steun met uw Rabobank stem!

Naar website https://www.rabo-clubsupport.nl/