Rabo Clubsupport

Rabobank Walcheren/Noord-Beveland draagt het verenigingsleven en warm hart toe. Daarom organiseert zij weer de Rabobank Clubkas Campagne, waarmee € 165.000,00 aan verenigingen en stichtingen ter beschikking wordt gesteld. Als rekeninghouder van de Rabobank doet Voice Four ook dit jaar weer mee.

Van 5 t/m 25 oktober 2020 kunnen leden van Rabobank Walcheren/Noord-Beveland vijf stemmen uitbrengen op hun favoriete vereniging, waarvan maximaal twee op dezelfde vereniging. Elke stem is dus geld waard! De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag van € 165.000,00 te delen door het aantal uitgebrachte stemmen. Voice Four ontvangt het aantal op ons uitgebrachte stemmen maal het bedrag per stem. Helpt u mee om het bedrag van 2019 van bijna € 500,00 weer te behalen of te verbeteren?

De opbrengst uit de Rabobank Clubkas Campagne is voor ons koor een belangrijk stukje binnen de begroting. Zeker met het oog op onze plannen om een livestream of video concert te gaan organiseren. Daarom alvast hartelijk dank voor uw steun met uw Rabobank stem(men)!