Olivet to Calvary

Aangevuld met 26 projectleden gaat Voice Four DV zaterdag 4 april 2020 de passiecantate Olivet to Calvary weer uitvoeren in de Nieuwe Kerk in Middelburg. Met deze prachtige passiecantate van John Henry Maunder wordt de laatste week uit het leven van Christus bezongen, waarin de zanger en luisteraar wordt meegevoerd van de triomfantelijke intocht in Jeruzalem naar het smartelijke einde op de Calvarieberg.

In het eerste deel wordt beschreven hoe de Heere Jezus van de Olijfberg ("from Olivet") naar Jeruzalem komt om het pascha te vieren, waarbij de menigte Hem in gejubel het "Hosanna" toeroept. In het tweede deel is de menigte vijandig, wordt de luisteraar meegenomen naar de hof van Gethsemané, en komen het verraad, het vonnis en de kruisiging op Golgotha ("to Calvary") aan de orde. 

Jaco van Houselt en Jeroen Nieuwenhuyzen nemen respectievelijk de tenor- en de baritonpartij voor hun rekening. Het orgel wordt bespeeld door Kees van Eersel. De muzikale leiding is in handen van Jan Wisse.

Naast de onderstaand video opname van On the way to Jerusalem kunt u een geluidsopname beluisteren van ons concert van 2018: The March to Calvary. Tevens kunt u het programma van 2018 inzien. Enthousiast geworden? Zet 4 april 2020 dan alvast in uw agenda!