Rabobank Clubkas

Rabobank Walcheren/Noord-Beveland draagt het verenigingsleven en warm hart toe. Daarom organiseerde zij ook dit jaar weer de Rabobank Clubkas Campagne, waarmee een bedrag van € 165.000,00 aan verenigingen en stichtingen ter beschikking werd gesteld. Als rekeninghouder van de Rabobank deed Voice Four ook mee.

In totaal ontving Voice Four 165 stemmen. Na vermenigvuldiging met € 3,33 per stem werd er € 548,95 naar onze bankrekening overgemaakt. Dit bedrag is voor ons koor een belangrijk stukje binnen de begroting. Onlangs hebben wij een gratis passieconcert georganiseerd in de Nieuwe Kerk in Middelburg en ook voor de maand juni staat er een zomerconcert in Domburg gepland, waar geen entree voor zal worden gevraagd.

Bedankt als u uw stem(men) aan ons heeft toevertrouwd!