Passieconcert

Op zaterdag 24 maart werd in de Nieuwe Kerk in Middelburg de passiecantate “Olivet to Calvary” van John Henry Maunder (1858-1920) uitgevoerd. Deze fraai getoonzette passiecantate in de Anglicaanse traditie bezingt de laatste week uit het leven van Christus, waarin de luisteraar wordt meegevoerd van de triomfantelijke intocht in Jeruzalem naar het smartelijke einde op de Calvarieberg.

In het eerste deel wordt beschreven hoe de Heere Jezus van de Olijfberg ("from Olivet") naar Jeruzalem komt om het pascha te vieren, waarbij de menigte Hem in gejubel het "Hosanna" toeroept. In het tweede deel is de menigte vijandig, wordt de luisteraar meegenomen naar de hof van Gethsemané, en komen het verraad, het vonnis en de kruisiging op Golgotha ("to Calvary") aan de orde. 

De koorpartijen werden door het voor deze gelegenheid samengestelde koor van Chantez à Dieu uit Tholen en Voice Four gezongen. Jaco van Houselt en Paul Heijboer waren de solisten voor respectievelijk de tenor- en de baritonpartij. Het orgel werd door Eric Quist bespeeld. De muzikale leiding was in handen van Jan Wisse.

Het programma van de avond kunt u nog nalezen: programma Olivet to Calvary 2018