Passieconcert

Op zaterdag 24 maart wordt in de Nieuwe Kerk in Middelburg om 20.00 uur de passiecantate “Olivet to Calvary” van John Henry Maunder (1858-1920) uitgevoerd. Deze fraai getoonzette passiecantate in de Anglicaanse traditie bezingt de laatste week uit het leven van Christus, waarin de luisteraar wordt meegevoerd van de triomfantelijke intocht in Jeruzalem naar het smartelijke einde op de Calvarieberg.

In het eerste deel wordt beschreven hoe de Heere Jezus van de Olijfberg ("from Olivet") naar Jeruzalem komt om het pascha te vieren, waarbij de menigte Hem in gejubel het "Hosanna" toeroept. In het tweede deel is de menigte vijandig, wordt de luisteraar meegenomen naar de hof van Gethsemané, en komen het verraad, het vonnis en de kruisiging op Golgotha ("to Calvary") aan de orde. Expressieve solo’s en koorpartijen worden daarbij afgewisseld met ingetogen hymnes.

De koorpartijen worden door het voor deze gelegenheid samengestelde koor van Chantez à Dieu uit Tholen en Voice Four gezongen. Jaco van Houselt en Paul Heijboer zijn de solisten voor respectievelijk de tenor- en de baritonpartij. Het orgel wordt door Eric Quist bespeeld. De muzikale leiding is in handen van Jan Wisse.